درباره ما

Female 34pin/wire IDC/IDS Ribbon/Strap Cable FD/FDD/Floppy Crimp end/terminator

Female 34pin/wire IDC/IDS Ribbon/Strap Cable FD/FDD/Floppy Crimp end/terminator,FD/FDD/Floppy Crimp end/terminator Female 34pin/wire IDC/IDS Ribbon/Strap Cable, We are building up to our full product line of over 2,000 parts, Condition: NEW,34pin Ribbon cable IDC Female crimp end, Wholesale Online The latest design style and 24/7 services Up to 80% - Guaranteed 100% Authentic. Cable FD/FDD/Floppy Crimp end/terminator Female 34pin/wire IDC/IDS Ribbon/Strap.

Female 34pin//wire IDC//IDS Ribbon//Strap Cable FD//FDD//Floppy Crimp end//terminator
Female 34pin//wire IDC//IDS Ribbon//Strap Cable FD//FDD//Floppy Crimp end//terminator
Female 34pin//wire IDC//IDS Ribbon//Strap Cable FD//FDD//Floppy Crimp end//terminator

Female 34pin/wire IDC/IDS Ribbon/Strap Cable FD/FDD/Floppy Crimp end/terminator