درباره ما

AVC DS08025R12U 8025 80mm x25mm Fan 12V 4Pin 0.70A PWM 3Pin Compatible 601

AVC DS08025R12U 8025 80mm x25mm Fan 12V 4Pin 0.70A PWM 3Pin Compatible 601,AVC DS08025R12U 8025 80mm x25mm Fan 12V 4Pin 0.70A PWM 3Pin Compatible 601,AVC DS08025R12U 80 x25mm Fan, Model: DS08025R12U, Connector: 4Pin(Compatible with 3Pin), 1 80mm Fan, Wire Length: 90mm, Online Wholesale Shop New arrival updates Everyday A fun and fashionable brand reliable delivery services, check us out! 601 AVC DS08025R12U 8025 80mm x25mm Fan 12V 4Pin 0.70A PWM 3Pin Compatible.

AVC DS08025R12U 8025 80mm x25mm Fan 12V 4Pin 0.70A PWM 3Pin Compatible 601
AVC DS08025R12U 8025 80mm x25mm Fan 12V 4Pin 0.70A PWM 3Pin Compatible 601

AVC DS08025R12U 8025 80mm x25mm Fan 12V 4Pin 0.70A PWM 3Pin Compatible 601